Monday, July 30, 2012

Levenwick cardi #3

Upplagd av Yarn-Madness kl. 21:21
Opinions: 
2 kommentarer
Of course I've made much more progress than this - I took this photo the first evening of knitting. ^.^
Lovely collar, isn't it?

***

Jag har såklart kommit längre än såhär - detta fotot är från första kvällens stickande. ^.^
Vacker krage, inte sant?


Levenwick

Friday, July 27, 2012

New pattern: Scrap Sweater for the Small ones

Upplagd av Yarn-Madness kl. 11:46
Opinions: 
4 kommentarer
Scrap Sweater for the Small ones 

Scrap Sweater for the Small ones

Direct download link:  download now


***

You can really suspect that I'm "egg-sick", as my father so elegantly put it the other day (and it's true, too)! But, it's so fun and quick to knit baby clothing! ^.^
Here's my newest creation - the pattern is free and range from 3 months to 8 years! Also, there's two versions for the pattern across the chest. Yay for versatility!

***

Man kan verkligen tro att jag är äggsjuk, som min far så vackert uttryckte det härom dagen (och sant är det också)! Men det är ju så roligt och snabbt att sticka babykläder! ^.^
Här kommer min nyaste kreation - mönstret är gratis och sträcker sig från 3 mån till 8 år. Det finns två versioner av mönstret på kroppen - hurra för valmöjligheter! Än så länge på engelska, men svenska kommer senare!

 Scrap Sweater for the Small ones

Scrap Sweater for the Small ones

Scrap Sweater for the Small ones

Scrap Sweater for the Small ones

Scrap Sweater for the Small ones

Thursday, July 26, 2012

Bubble Bum!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 22:56
Opinions: 
2 kommentarer
Bubble Bum soakers

Bubble Bum Baby Soakers! ^.^

Free pattern on Ravelry
Yarn: Scraps of Artesano Superwash Merino and Drops Karisma
Needles: 3 and 3.5 mm

***

Unfortunately this was before I learned the wrap & turn properly, so the backside looks a bit awkward. Also I can't manage jogless stripes, they just look like shit! Anyway, I like how it turned out - a good stashbuster!

***

Tyvärr var detta före jag lärde mig wrap & turn ordentligt, så baksidan ser rätt skum ut. Dessutom kan jag inte få till "jogless stripes" hur jag än försöker - usch vad det ser ut! Men, jag gillar ändå resultatet - ett bra mönster för restgarner!

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Bubble Bum soakers

Monday, July 23, 2012

Pattern: Riddiculously quick crochet shrug

Upplagd av Yarn-Madness kl. 18:31
Opinions: 
6 kommentarer
Riddiculously wuick crochet baby shrug

Riddiculously wuick crochet baby shrug

Riddiculously quick crochet shrug

Material: DK weight yarn, 4 mm hook


To download directly:

Pattern page on Ravelry

***

Horray! My first crochet pattern is now available as a free download! :)
Perfect as a small gift, or to use that lone skein that is taunting you! Sizes from 3 to 24 months, easily adjusted for larger sizes.
A big thanks to Debi for the fantastic help with this pattern!
I've included a rough hand drawn chart for the front flap, as extra help. :)

***

Hurra! Mitt första virkmönster är färdigt och finns att ladda ner gratis här ovan! Svensk översättning kommer lite längre fram :)
Perfekt att virka som en snabb present, eller för att använda det där ensamma nystanet som retas med dig! Storlek från 3 till 24 månader, enkelt att anpassa till större storlekar.
Stort tack till Debi för hjälpen med detta mönster!
Jag har inkluderat ett handritat diagram över första framstycker, som extra hjälp. :)
Riddiculously wuick crochet baby shrug

Riddiculously wuick crochet baby shrug

Riddiculously wuick crochet baby shrug

Riddiculously wuick crochet baby shrug


Riddiculously wuick crochet baby shrug

Saturday, July 21, 2012

Summer yarn...

Upplagd av Yarn-Madness kl. 21:34
Opinions: 
3 kommentarer
So, I went yarn shopping now in July - you've just got to, when there's a sale, eh? Didn't find all four colors for my baby blanket, so I decided to add a fifth one, the dark purple.

*** 

Så, jag garnshoppade lite nu i juli - man måste ju helt enkelt, när det är rea, inte sant? Hittade inte alla fyra färger till min filt, så jag bestämde mig för att lägga till en femte, den mörklila.

Yarn!


I also got myself some white linen to crochet a summer hat! It's the first time I use linen, I think. :)

***

Det blev också lite vitt lingarn, för att virka mig en sommarhatt! Det är första gången jag använder lingarn, tror jag :)

Yarn! 

 And, some pink cotton to make this lovely bolero! This one is actually almost finished - it's the only project I've been knitting on the past 5 days, so I've only got the neckline left!

 ***

 Och, lite cerise bomull för att göra denna fina bolero! Den här är faktiskt nästan helt klar - det är det enda projektet som jag stickat på de senaste fem dagarna, så jag har bara halskanten kvar!

Yarn!

Thursday, July 19, 2012

Measuring tape?

Upplagd av Yarn-Madness kl. 20:21
Opinions: 
0 kommentarer
Hello everyone!
Anyone who knows where I can find a good retractable measuring tape (with both cm and inches), where the retracting part doesn't break just from looking at it?

***

Hallå allihop!
Någon som vet var jag kan hitta ett bra självupprullande måttband (både cm och inches), där mekanismen inte går sönder bara man tittar på den?

Wednesday, July 18, 2012

FO: Kindle Touch Cosy

Upplagd av Yarn-Madness kl. 19:34
Opinions: 
2 kommentarer
Hey, I never showed you the end product! ^.^
My Kindle Cosy is very basic and lets the gorgeous yarn shine.
CO 52 sts with Judy's magic cast on (for toe up socks!), work body in stockinette and finish with about an inch of 2x2 rib.

***

Hey, jag visade er aldrig slutresultatet! ^.^
Min Kindle Cosy är väldigt enkel och låter det underbara garnet få skina.
Lägg upp 52 maskor med Judy's magic cast on, sticka i slätstickning och avsluta med några centimeter 2x2 resår.


Yarn: Nerd Girl Yarns Clever
Colorway: DJ Wretched Cat

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Kindly Touch Cosy

Sunday, July 15, 2012

FO: Arietta shawl

Upplagd av Yarn-Madness kl. 18:00
Opinions: 
3 kommentarer

IMG_8528 copy

Arietta
Yarn: 1 skein Noro Silk Garden Sock
Needles: 5.5 mm

***

Finished! Yay! ♥
Wow, did it only take me 4 days to knit? It took me over a month to get this photographed, though. Pathetic! :P
I’m really happy with it, and recommend the pattern. Not too happy with the yarn though - it looses its blocked shape to easily, and itches.A lovely shawl to knit, once you get into it. Not a huge fan of the body pattern, somehow I find it difficult to read. It’s also extremely stitch marker unfriendly - I hate moving markers around, so I only used one to mark when to stop repeating the body repeat.
Very well written pattern, as usual! (I used the written instructions.)
If using fingering and not lace, like me, I recommend large needles. I knit loosely, and still think my 5.5 mm needles wasn’t enough - this could have been more lacy and open.

***

Klar! Hurra! ♥
Wow, tog det mig bara 4 dagar att sticka denna?
Tog mig en hel månad att få den fotograferad dock, patetiskt!
Jag är väldigt nöjd med den, och kan rekommendera mönstret. Är inte speciellt nöjd med garnet jag använt - det tappar formen väldigt fort, och kliar!
En härlig sjal att sticka, när man väl kommer in i den. Är inget stort fan av mönstret i själva kroppen, på något sätt tycker jag det är väldigt svårt att läsa. Det är också extremt anti stickmarkörer - jag avskyr att behöva flytta omkring markörer, så jag använde bara en för att markera när mönsterrapporten för kroppen skulle sluta repeteras.
Välskrivet mönster! Jag använde de skriftliga instruktionerna. Rekommenderar att använda extra tjocka stickor - jag stickar löst och använde 5.5 mm, och tycker fortfarande att den kunde blivit mer luftig!

IMG_8536 copy

IMG_8531 copy

IMG_8551 copy

IMG_8549 copy

IMG_8555 copy

IMG_8552 copy

IMG_8558 copy

IMG_8542 copy

IMG_8543 copy

IMG_8544 copy

Busan simply could not grasp it, the glamorous posing with a lace shawl. With some gentle force from my loving hands, she really looks fabulous, eh? ^.^

Friday, July 13, 2012

A finished UFO!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 22:45
Opinions: 
1 kommentarer
Muskat Pullover

I just finished an old UFO, yay!
I started the sweater in September, almost finished it, and then it's been resting for ages. I remember trying to finish it a couple of months ago - I only had all the edging left to do - but when I'd picked up stitches for the front it looked like crap! That totally put me off working on it, of course. Today I decided to give it another shot, and after some fiddling, I realized that anything else than picking up one stitch per row looked terrible in this yarn, so one stitch per row was how it was going to be! I'll block it first thing in the morning - right now I just want to curl up in bed with a good book! :)

***

Jag avslutade just ett gammalt UFO, hurra!
Jag startade tröjan i september, stickade nästan klart, och sedan har den legat och väntat i evigheter. Jag minns att jag försökte göra klart den för några månader sedan - jag hade bara kanterna kvar att sticka - men när jag hade plockat upp maskor för framkanten såg det rent sagt förjävligt ut! Fick mig verkligen att tappa sugen. Idag bestämde jag mig för att göra ett nytt försök, och efter en del pillande kom jag fram till att allt annat än att plocka upp en maska per varv såg hemskt ut, så en maska per varv var så som det fick bli! Kommer blocka den som första sak imorgon - nu vill jag bara krypa upp i sängen med en bra bok! :)

How do I choose?

Upplagd av Yarn-Madness kl. 16:27
Opinions: 
1 kommentarer
I'm really thrilled to get questions and requests about things I can blog about! It makes me feel that what I do is appreciated! ^.^ Unfortunately you don't always notice your readers, when so few of the readers actually comment. Sometimes it makes you wonder if someone is reading! I hope so! :)

This time it was Juliana who wondered about choosing a yarn for a project! She found a finished sweater she'd like to try and knit herself, and the material was polyamid, angora and wool.

I think it might have been this sweater she was thinking of - it's what I found when searching for the material percentages. :)
In that case I found a similar pattern one could use as a base, and change to fit what you want - stockinette sleeves, longer sleeves, one color...
I wouldn't think too much about the material, really. I'd choose a yarn that fits the pattern, and work from there. If you want something similar, I think Drops Vivaldi is a good choice, with mohair instead of angora. Lots of nice colors, soft and lovely. For something less fuzzy, Nepal or Paris.
I hope this helps a bit! :)

Choosing yarn for a project on Ravelry, I always base my choice from the different weight classes - unfortunately we don't use this in Sweden, which is really annoying! If I want to recommend yarn for one of my patterns, I want to be able to name a weight class, and not burping out endless different brands you could use! Of course you get some guidance from the pattern gauge, but it's not really enough.
Learn weight classes I say! :) Or you'll be standing in the yarn shop, cuddling with skeins and looking their different gauge all day. Doesn't sound too bad, eh?

***

Jag blir verkligen glad när jag får frågor och efterfrågningar om saker att blogga om! Då känns det som att det jag gör är uppskattat! ^.^ Man märker ju tyvärr inte alltid av sina läsare, när de är få av de som läser som också kommenterar. Ibland undrar man om det är någon som läser över huvud taget! Jag hoppas det! :)

Denna gången var det Juliana som frågat om hur jag väljer garn till ett projekt! Hon har hittat en färdig tröja hon vill pröva att sticka själv, och materialet anges som polyamid, angora och ull.

Kan det ha varit denna tröja på LaRedoute du tittat på? Det var den jag fick upp när jag sökte på materialprocenten du angett :)
I så fall har jag hittat ett liknande mönster som du skulle kunna utgå ifrån och ändra utefter hur du vill ha det - till exempel ärmar utan hålmönster, enfärgat, längre ärmar...
Om jag hade varit du hade jag inte brytt mig om att försöka hitta samma material. Vill man kopiera en tröja hade jag letat upp en liknande modell att utgå från, använt ett garn man tycker om som passar till det mönstret, och utgå och ändra från det. :)
För att hitta någonting liknande; Drops Vivaldi tror jag inte är ett helt dumt val, med mohair istället för angora. Finns i många fina färger, och är mjukt och trevligt. Vill man ha någonting mindre luddigt, är Nepal eller Paris säkra kort.
Jag hoppas att detta hjälper till en aning! :)

När jag själv hittar ett projekt på Ravelry och funderar över vilket garn jag ska välja, så utgår jag från det utländska systemet som sorterar in garner i olika tjockleksklasser - något som tyvärr inte används alls i Sverige! Engelska mönster anger i princip alltid en sådan klass, till exempel fingering weight eller worsted weight, och då kan jag direkt komma på en helt bunt olika garner som hör hemma i denna kategori!

Det irriterar mig faktiskt en hel del att detta system inte används här hos oss. Om jag till exempel vill rekommendera garn till något av mina mönster, så anger jag såklart hellre en kategori av garner istället för att rapa upp femtioelva olika märken som man skulle kunna använda! Visst får man vägledning av stickfastheten som anges i mönstret, men det räcker inte hela vägen.
Nej, vi får helt enkelt lära oss engelska mönster, allesamman! :)
Annars är det ju inte helt hemskt att stå där i garnaffären, klämma, klappa och kolla stickfastheter heller!

Thursday, July 12, 2012

Where did that yarn come from?

Upplagd av Yarn-Madness kl. 10:02
Opinions: 
4 kommentarer
I was asked to write about where you can buy some yarn loveliness, and I'm more than happy to oblige! ^.^
All my yarn from Drops I buy at my local store DeisyDesign. Pretty much everything else I buy from another Swedish yarn shop, Garnkorgen ("The yarn basket") that have an amazing and quick online service - if I order on Monday, my yarn arrives with the mail on Wednesday! :)
Below you can see some of the wonderful things I've ordered from there (yes, I'm a regular customer, lol!). Some examples of my favorite yarn brands; Shepherd Worsted from Lorna's Laces, Cascade 220 Heathers,   MadelineTosh, Colinette Jitterbug, Malabrigo Worsted... Yum yum!
Something for those of you outside Sweden - visit NerdGirl Yarns and order something fabulous! From there I got the yarn for my Geoui and my Kindle Cosy. Absolutely lovely, and worth the wait!

***

Jag blev ombedd att skriva om var ni kan köpa mer garnhärlighet, och jag ställer mer än gärna upp! ^.^
Allt mitt Dropsgarn köper jag från min lokala affär DeisyDesign (de säljer via postorder också!). I princip allt annat beställer jag från en annan svensk garnaffär, Garnkorgen, som har en helt lysande och snabb onlineservice. Köper jag på måndag kommer mitt garn med posten på onsdagen! :)
Här nedanför kan du se lite ljuvliga saker jag köpt därifrån (ja, jag är en stammis, hah!). Några exempel av mina favoritgarner; Shepherd Worsted from Lorna's Laces, Cascade 220 Heathers, MadelineTosh, Colinette Jitterbug, Malabrigo Worsted... Mums!
Jag kan även rekommendera något utländskt - besök NerdGirl Yarns och beställ något fantastiskt! Därifrån kom garnet till min Geoui och mitt Kindle-fodral. Underbart, och helt klart värt väntan!

Yarn porn

Levenwick

Yarn porn!

Shepherds Worsted

Leg warmers

IMG_7663 copy

Yarn porn!

Yarn porn!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Yarn Madness Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review