Monday, October 29, 2012

Photos from Rome!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 22:06
Opinions: 
8 kommentarer
Hello everyone!
Here comes some photos from my week in Rome that I want to share with you. You've already seen my knitting at the Colosseum, but there's so much more to enjoy!

***

Hallå allesammans!
Här kommer lite foton från min vecka i Rom som jag vill dela med er. Ni har redan sett min stickning på Colosseum, men det finns mycket mer att njuta av! (Bildtexter på engelska.)

Rome 2012
Yep, finally on our way! 
I'm not as calm about it as I look though - I get really nervous when the plane take off and lands!

Rome 2012
Such a view!

Rome 2012
A new crafting magazine bought at the airport. I really love those! 

Rome 2012
It's extra special to see the sun set from high up in the air!

Rome 2012
The first breakfast at the hotel. 
(A hot drink of your choice, juice, and croissants with sweet filling. Felt luxurious the first morning, but even me with the largest sweet tooth ever got pretty sick of it after a while!)

Rome 2012
Taking a break at the Palatin! Anchient Rome is fascinating!

Rome 2012
Me and my friend Madelene in front of Basilica di Massenzio - absolutely huge!

Rome 2012
Time for one of the top attractions - Colosseum!

Rome 2012

Rome 2012
This is a very classic photo for us - standing together on various vacations, with me holding the camera on an outstretched arm and taking a pic. We've got loads of these! ^.^

Rome 2012
Down under, waiting for the metro. Here you can see my unicorn tattoo, that I've forgotten to show you! 
As you can see I'm fairly lightly dressed - it was around 25 degrees Celsius after all, but many Italians was already wearing their winter jackets! ô.O

Rome 2012
Inside the Vatican, in front of the St Peter's Church. 

Rome 2012

Rome 2012

Rome 2012

Rome 2012
One of the many fantastic rooms in the Vatican museums. So much to see, it was hard to take it all in!

Rome 2012
Me and hubby at the Spanish steps.

Rome 2012
The Pantheon, maybe the most impressive sight of all!

DSC02085 copy
At the Bioparco, Zoo of Rome. Not as impressive as the London Zoo, but still a nice visit!

Rome 2012
Taking every chance possible to rest those feet, even if it's just a few seconds in an escalator. Damn, my feet hurt so much from all the standing and valking - I'll be sore for weeks!
Still, it all turned out to be a great vacation! ^.^

Tuesday, October 23, 2012

Knitting in Rome!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 21:46
Opinions: 
4 kommentarer


Hello my friends! Not much blogging going on right now, since I'm in Rome on vacation! Still knitting though - mad as I am I brought 5 (!) small projects with me. These mitts are almost finished, and got the honor of being photographed on the Colosseum!

*** 

 Hallå, mina vänner! Det blir inte mycket bloggat just nu, eftersom jag är i Rom på semester! Stickar gör jag dock såklart fortfarande - galen som jag är tog jag med mig inte mindre än 5 (!) små project. Dessa handledsvärmare är snart klara, och fick äran att bli fotograferade på Colosseum!

Friday, October 19, 2012

New pattern: Fair Lady

Upplagd av Yarn-Madness kl. 00:20
Opinions: 
3 kommentarer
Fair Lady

Going through my stuff I found another pattern that I have forgotten to told you about! I really need to start making notes about this, hah! You must think I'm spitting these out like there's no tomorrow. I was very productive this summer!
This is my Fair Lady, which was finished in June. Wow, that feels so long ago already. I guess I was still very preoccupied with everything revolving around the wedding then. ^.^
This is one of my favorite designs actually - I'm really happy with how this came out! The cotton yarn I used has the most amazing color, and the pictures doesn't do it justice. The pattern is available in sizes Newborn to 12 years, and as usual knitted top down and completely seamless.

***


  

***

När jag rotade runt hittade jag ett annat mönster som jag har glömt att berätta om! Jag måste verkligen börja göra anteckningar om detta, hah! Ni måste tro att jag spottar ut mönster till ingen ända. Jag var mycket produktiv denna sommaren!
Detta är min Fair Lady, som blev klar i juni. Wow, det känns som evigheter sedan.. Jag antar att jag fortfarande var mycket upptagen med allt som kretsade kring bröllopet vid den tiden. ^. ^
Detta är faktiskt en av mina favoritdesigns - jag är riktigt nöjd med hur resultatet blev! Bomullsgarnet jag använde har den mest fantastiska färg och bilderna gör det inte rättvisa (garnet är H.B Regnbågen Rainbow). Mönstret finns i storlekar nyfödd till 12 år, och som vanligt är det stickat uppifrån och ned i ett enda stycke.
Fair Lady

Fair Lady

Fair Lady

Fair Lady


Wednesday, October 17, 2012

New pattern: Stig

Upplagd av Yarn-Madness kl. 14:50
Opinions: 
2 kommentarer
IMG_8786 copy

Here's another clean yet interesting baby design that I've released on Ravelry recently - I'm calling it "Stig", which means "forest path" in Swedish. ^.^
Yet again I've knitted my prototype in the acrylic/cotton blend Tilda - really soft and nice sport weight!
The pattern is available in sizes Newborn to 7 years, and the best part - knitted entirely in one piece!

If you want to be really updated on my own designs - join my group on Ravelry! I always post there when a pattern is being tested and soon will be released!

I'm currently having two different designs test knitted - a dress and a vest in worsted weight yarn. I'll show you some pics later this week!
And by the way, I have to tell you - I was recognized from the blog by another customer when visiting the yarn shop earlier this week. Always fun! ^.^

***


***

Här kommer ännu en enkel men ändå intressant design som jag nyligen har publicerat på Ravelry.
Återigen har jag stickat i Tilda från Svarta Fåret - alltid lika mjukt och härligt!
Mönstret finns i storlekar nyfödd till 7 år, och bäst av allt - stickat helt i ett stycke!. Även detta mönster finns än så länge bara på engelska - jag skriver nämligen på engelska direkt när jag gör dem och inte på svenska - men översättning kommer förhoppningsvis snart!

Vill du ha stenkoll på vilka nya mönster jag håller på med - gå med i min grupp på Ravelry! Jag postar alltid där när ett mönster håller på att teststickas och snart kommer bli publicerat!

Just nu håller jag på att få två nya designs teststickade - en klänning och en väst i lite tjockare garn. Jag kommer visa er lite bilder senare i veckan!
Förresten måste jag tala om att jag blev igenkänd från bloggen av en annan kund när jag var i garnaffären tidigare i veckan. Det är alltid lika roligt! ^.^

IMG_8790 copy

IMG_8795 copy

IMG_8792 copy

IMG_8789 copy

IMG_8788 copy

IMG_8787 copy

Sunday, October 14, 2012

Shift of Focus in blue?

Upplagd av Yarn-Madness kl. 18:38
Opinions: 
1 kommentarer
Dyning

It suddenly felt really necessary to make myself something of the beautiful blue I used in my previous post. And, now I came across a lovely design on Ravelry that I think would work out nicely. A trip to the yarn shop awates, then. Typical - I've got so many interesting things on the needles right now! ^.^

***

Det kändes plötsligt väldigt nödvändigt att sticka mig någonting i den underbara blå jag använde i förra inlägget. Och, nu kom jag över denna fina design på Ravelry - jag tror att det kan bli en riktigt trevlig kombo!  En tur till garnaffären väntar, med andra ord. Typiskt - jag har så många intressanta saker i gång just nu! ^.^

Saturday, October 13, 2012

New pattern: Dyning

Upplagd av Yarn-Madness kl. 19:29
Opinions: 
4 kommentarer
Dyning 


Jag insåg att jag totalt glömt bort att skriva inlägg om några av mina mönster som jag redan har publicerat på Ravelry! Skäms!
Först ut - det här är Dyning!
Är inte den här blå nyansen helt fantastisk? Denna prototyp är stickad i Tilda från Svarta Fåret. Jag måste helt klart göra någonting till mig själv i den här färgen.
Dyning stickas uppifrån och ner (såklart!) - först stickas oket platt, och kroppen stickas sedan klart på rundsticka. Inte mindre än 9 storlekar (nyfödd till 10 år) finns att köpa och sticka för bara ca 17 kr!
Än så länge finns mönstret bara på engelska - svensk översättning kommer snart!
***

I realized that I've completely forgotten to post about a few of my patterns that I've already published on Ravelry! Shame on me!
First out - this is Dyning! (Swedish for wave/swell)
Isn't that blue just gorgeous? This prototype is knitted with a cotton/acrylic blend, Tilda from Svarta Fåret. I totally need to make something for myself in this color.
Dyning is knitted top down (of course!) - first working the yoke flat, then the body is finished in the round.
No less than 9 sizes (newborn to 10 years) is available for only 2.50 USD!


Dyning

Dyning

Dyning

Dyning

Friday, October 12, 2012

I want one too!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 23:27
Opinions: 
5 kommentarer
Beware, baby talk ahead!
I'm in a chatty mood, and I want to bring you all in on something that's been a lot on my mind.

Everyone around me are having babies, it seems! ^.^
A friend is due in just a few weeks, and I've feel that I've seen many posts lately about new pregnancies in the blogs I read. I'm so happy for all of them, and jealous as the same time. Me and my hubby have talked about having a small one for quite some time now, but since he's been taking a medication that can cause fetus deformities it's all been so far away and uncertain.
But! Now it's been decided to change to a different medication without those effects (why didn't we get this info sooner, I wonder?), and sometime in February we should be able to start trying. It's not as exciting news as actually being pregnant, I know, but it sure feels exciting to me - just to be able to look forward to a specifik goal, rather than just empty waiting. Yay! I try not to think about it too much though. Right now I'm spending most of my energy on preparing for my spring application for university. It seems that I've been on the wrong track, and need to find myself a new one!

Meanwhile, I'll have to pacify the baby longing with new baby designs! After two bad prototypes I felt pretty frustrated, but now I have two other in progress that is coming along nicely! I can't wait to show you!

***

Varning, bebisprat följer!
Jag är på pratigt humör, och jag vill dela med mig av någonting som rört sig mycket i mina tankar.

Alla omkring mig väntar barn, verkar det som! ^.^
En vän har beräknad nedkomst om bara några veckor, och jag tycker att jag har sett många poster det senaste om nya graviditeter hos olika bloggar jag läser. Jag är otroligt glad för deras skull, och samtidigt avundsjuk. Jag och karl min har pratat om att skaffa sig en liten ett bra tag, men då han har tagit en fosterskadande medicin så har det hela tiden varit väldigt långt bort och osäkert.
Men! Nu har det blivit bestämt att han ska byta till en annan medicin utan dessa effekter (varför kröp inte den informationen fram tidigare, kan man undra?), och någon gång i februari bör vi kunna börja försöka. Inte lika spännande nyheter som att faktiskt vara gravid, jag vet, men det känns riktigt spännande för mig - bara det att kunna se fram emot ett faktiskt mål, istället för ett tomt och planlöst väntande. Hurra! Jag försöker dock att inte tänka för mycket på det. Just nu lägger jag det mesta av min energi på att förbereda mig för min våransökan till universitetet. Det verkar inte bättre än att jag har varit på fel spår, och nu behöver jag hitta mig ett nytt!

Under tiden dämpar jag bebislängtan med nya babydesigns! Efter två dåliga prototyper kände jag mig väldigt frustrerad, men nu har jag två nya på gång som inte alls ser dumma ut! Jag ser fram mot att visa er!

Tuesday, October 09, 2012

Purple plush!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 23:19
Opinions: 
5 kommentarer
Purple Plush!

Purple Plush!

Purple Plush!

Purple Plush! 

I was very disappointed that the fluffy yarn which was sooo increadibly soft and lovely only was available in this pink color! It's nothing wrong with it, it's just not really a color I normally wear. But, after some browsing my eyes caught on the thick purple sock yarn - exactly the same colors, only darker. I was hoping they'd compliment each other, and I'm very happy with how it's turning out!
The inspiration comes from this beautiful creation from Flowermouse.
I plan to wear this alot this winter! The only problem is that I stole the needles from it to work the stash cardi, so I guess I'll have to finish that one first! ^.^

***

Jag blev väldigt besviken när det fluffiga garnet som var sååå mjukt och härligt bara fanns i den här rosa färgen! Det är inget fel på den, men det är inte en färg som jag brukar klä mig i. Men, efter lite letande i garnaffären fastnade blicken på det lila raggsocksgarnet - exakt samma färger, fast mörkare. Jag hoppades att de skulle framhäva varande, och jag är väldigt nöjd med hur det tar sig!
Inspirationen kommer från denna vackra kreation från Flowermouse.
Jag planerar att ha den här rätt mycket i vinter! Det enda problemet är att jag norpade stickorna från den för att sticka på restgarnskoftan, så jag antar att jag får skynda mig och sticka klart den först! ^.^

Thursday, October 04, 2012

Swap joy!

Upplagd av Yarn-Madness kl. 20:14
Opinions: 
1 kommentarer
Look at this lovely swap I got a while ago, from VisaLisa!
Absolutely fabulous! ^.^
I love both yellow and Colinette Jitterbug, so that one is a hit. The purple yarn I recently noticed at my yarn shop, so it'll be interesting to try it out. The handmade button is gorgeous - maybe I'll put in on one of my hats this winter! (I got some chocolate too, but I'm not sharing!)

***

Titta på det här härliga bytet som jag fick för ett tag sedan, från VisaLisa!
Absolut underbart! ^.^
Jag älskar både gult och Colinette Jitterbug, så det var en hit. Det lila garnet såg jag nyligen i garnaffären, så det blir intressant att testa! Den handgjorda knappen är fantastisk - kanske får den pryda en av vinterns stickade mössor! (Jag fick choklad också, men jag delar inte med mig!)Swap


Swap

Swap

Swap
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...